Συλλογή στατιστικών στοιχείων-Leader

Συλλογή στατιστικών στοιχείων-Leader

Η κατασκευαστική-μελετητική εταιρεία 2k Καλκίνης Δημήτριος επεκτείνει τον μελετητικό της τομέα με την συλλογή στατιστικών στοιχείων.’Hδη έχουμε προβεί σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ροδόπης η οποία αφορά συλλογή στατιστικών βάσει της προκήρυξης του φακέλου Α για το Leader. Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν ως Ο.Τ.Δ. (Ομάδες Τοπικής Δράσης) για το πρόγραμμα Leader θα πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο Α του οποίου η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι στις 20/7/2016. Εν συνεχεία γίνεται η προετοιμασία του φακέλου Β. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Αναπτυξιακή Ροδόπης.

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us