Τεχνικό Γραφείο 2Κ

Μελετητική εταιρεία

 

Εξειδίκευση και πολύχρονη εμπειρία στους παρακάτω τομείς:

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Μελέτες στατικής επάρκειας κτιρίων
 • Αποτίμηση, ενίσχυση και αποκατάσταση υφιστάμενων κατασκευών
 • Αποτύπωση κτιριακών έργων και συγκροτημάτων με Laser Scanner τελευταίας τεχνολογίας
 • Οικονομικός προγραμματισμός έργων
 • Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας (BIM)
 • Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων και καταστημάτων
 • Εκπόνηση υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών μελετών
 • Υπηρεσίες μηχανικού (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, Τακτοποιήσεις με το Ν.4495/2017, επίλυση Κτηματολογικών θεμάτων κ.α.)

Μας εμπιστεύονται

Επικοινωνία

Λεωφόρος Κηφισίας 210, Χαλάνδρι, ΤΚ: 15231
2108019287
[email protected]

Συμβουλευτική

Σχεδίαση

Εξειδικευμένες μελέτες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Κατασκευή

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Τεχνικής Μελετητικής Εταιρείας 2KTechnical
 • Προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων
 • Συνδυασμός λειτουργικότητας, εμπορικότητας και αισθητικής στο σχεδιασμό.
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κατασκευής με κριτήρια βελτιστοποίησης
 • Πολύ καλή γνώση του Οικοδομικού Κανονισμού για μεγιστοποίηση της διαθέσιμης επιφάνειας, ύψους και όγκου των κατασκευών, με σεβασμό στη νομοθεσία και το περιβάλλον.
 • Ενσωμάτωση αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού
 • Μελέτες εσωτερικής διακόσμησης, ανακαίνισης, φωτισμού, διαμόρφωσης και επίπλωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης χώρου
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιριακών έργων
 • Μελέτες τεχνικών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία, ξύλο, σύνθετα υλικά και σύμμικτες κατασκευές
 • Μελέτες Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηρίων
 • Μελέτες ΚΕΝΑΚ – Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Βιομηχανικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Θέρμανσης, Κλιματισμού, Εξαερισμού, Εγκαταστάσεων Υγραερίου, Φυσικού Αερίου, Ψυκτικών Θαλάμων κ.α.
 • Συστήματα προσωρινής συντήρησης ανασκαφών
 • Ενίσχυση εδάφους και ειδικές θεμελιώσεις
 • Αποτύπωση σύνθετων κτιριακών έργων και συγκροτημάτων με σύγχρονες μεθόδους νέας τεχνολογίας (Laser Scanner)
 • Μελέτες ψηφιακής χαρτογράφησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 • Τοπογραφικές, κτηματογραφικές, υδρογραφικές και γεωφυσικές αποτυπώσεις.
 • Έρευνα όρων δόμησης, αρτιότητας και οικοδομησιμότητας ακινήτου
 • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροστάθμησης
 • Προϋπολογισμός Έργου (Project Budgeting)
 • Χρηματοδοτικός προγραμματισμός έργων (Project Finance)
 • Υπηρεσίες μηχανικής αξίας και ανάλυσης λειτουργικής αξίας (Value engineering)
 • Συμβουλευτική Συναλλαγών
 • Επενδυτικά, χρηματοδοτικά προγράμματα και σύνταξη χρηματοδοτικών προτάσεων
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τεχνικών έργων
 • Διαχείριση Διαδικασίας Προσφορών
 • Πωλήσεις και Μάρκετινγκ
 • Υπηρεσίες επενδυτικής μετανάστευσης
 • Σύνταξη τευχών προμετρήσεων και επιμετρήσεων
 • Μελέτες σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους – οφέλους
 • Ολιστική σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση κτιρίων  
 • Ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός έργου 
 • Αξιόπιστη βάση για λήψη αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, με πρόσθετο όφελος από τις διαρκώς ενημερωμένες και ποιοτικές πληροφορίες που προσφέρει η εν λόγω μοντελοποίηση  
 • Αποτίμηση, ενίσχυση και αποκατάσταση υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές και φέρουσα τοιχοποιϊα
 • Μελέτες προσεισμικής ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
 • Αντισεισμική θωράκιση κατοικιών
 • Επιλογή τοποθεσίας και χωροθέτησης μιας επιχείρησης βάσει πολεοδομικών, εμπορικών και οικονομικών κριτηρίων
 • Έρευνα και έλεγχος δυνατότητας αδειοδότησης μιας επιχείρησης
 • Έλεγχος χρήσεων γης και λοιπών πολεοδομικών περιορισμών του ακινήτου που πρόκειται να στεγάσει την επιχείρηση
 • Προετοιμασία και παράδοση στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης σχετικού φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει τηρούνται στο χώρο του καταστήματος
 • Μελέτες περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού φυσικού και αστικού τοπίου
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ & ΣΜΠΕ) και περιβαλλοντικές μελέτες
 • Γενικός Ρυθμιστικός Σχεδιασμός (Master Planning)
 • Οριοθετήσεις ρεμάτων
 • Χάραξη και καθορισμός αιγιαλού και παραλίας
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ακινήτου
 • Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ακινήτου
 • Αποτύπωση οικοπέδων, γεωτεμαχίων και εσωτερικών χώρων κτισμάτων
 • Βεβαίωση παλαιότητας κτιρίου προ του 1955
 • Ανασύσταση φακέλου πολεοδομίας
 • Έλεγχος πολεοδομικών εγγράφων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αιτήσεων διόρθωσης, δήλωσης ακινήτων, ενστάσεων και χωρικών μεταβολών Εθνικού Κτηματολογίου

Σύμβουλοι Τεχνικών Θεμάτων

Πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκπόνηση τεχνικών μελετών στα στάδια του στρατηγικού σχεδιασμού, προμελέτης, οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και κατασκευαστικών λεπτομερειών, σε σύνθετα και πολύπλοκα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα.

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us