Πώς μπορείτε να μειώσετε τον φόρο εισοδήματος ανακαινίζοντας το σπίτι σας!

Πώς μπορείτε να μειώσετε τον φόρο εισοδήματος ανακαινίζοντας το σπίτι σας!

Το νέο μέτρο που αφορά στην έκπτωση φόρου εισοδήματος κατά 40% για ανακαίνιση ή και επισκευή κατοικίας έρχεται να ελαφρύνει τα νοικοκυριά από την φορολογική επιβάρυνση. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση, η οποία θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου.

Οι δαπάνες που αφορούν στις εργασίες ανακαίνισης (όχι στην αγορά υλικών) και συμβάλλουν στην

Αισθητική

Λειτουργική  

Ενεργειακή 

Αναβάθμιση της κατοικίας σας μπορούν να σας ωφελήσουν με έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 6400 ευρώ. Συγκεκριμένα, το 40% των εξόδων που θα καταβάλει κάποιος για εργασίες ανακαίνισης της κατοικίας του θα εκπίπτει από τις οφειλές του φόρου εισοδήματος. Το ανώτατο όριο δαπάνης εργασιών για ανακαίνιση κατοικίας ορίζεται στα 16000 ευρώ, το 40% των οποίων, δηλαδή τα 6400 ευρώ, αποτελεί την έκπτωση του φόρου εισοδήματος και μοιράζεται ισόποσα στα 4 επόμενα χρόνια, 2021 έως 2024 (1600 ευρώ ανά έτος). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση φόρου αποτελεί η εξόφληση των παραστατικών για την ανακαίνιση με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση για να ισχύει η έκπτωση το ακίνητο για το οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχει ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων όπως το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον.

Η τεχνική εταιρεία 2k αναλαμβάνει την ανακαίνιση της κατοικίας σας στην Αθήνα ,αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην ποιότητα και στοχεύοντας στη βέλτιστη λύση για το κάθε σπίτι.

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us