Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τους Νέους Γεωργούς της Ελλάδος 2014-2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τους Νέους Γεωργούς της Ελλάδος 2014-2020

Όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες(ΠΑΑ) 2014-2020 θα πρέπει να ενημερωθούν για τα παρακάτω :

  

 

  • Τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς για τους νέους και ενέργους γεωργούς, τους αρχηγούς της εκμετάλλευσης, το μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, τον επαγγελματία αγρότη, τον “νεοεισερχόμενο” στον αγροτικό τομέα αγρότη, την τυπική απόδοση, την κατεύθυνση παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης, το εταιρικό δίκαιο, μόνιμη κατοικία, ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας και τα επαρκή επαγγελματικά προσόντα.
  • Τις περιοχές του νέου μέτρου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τους δικαιούχους αυτού
  • Το επιχειρηματικό σχέδιο, τους στόχους και τις δεσμεύσεις των υποψηφίων
  • Τα κριτήρια για την ακριβή οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν, η οποία κυμαίνεται από 17.000 – 22.000 €
  • Τις στηρίξεις και τους κανονισμούς αυτών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες και η εμψύχωση, η προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης, η υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
  • Τις ενισχύσεις και τους κανονισμούς αυτών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η σύσταση επιχειρήσεων μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές και η σύσταση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  • Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης, ένταξης και υλοποίησης
By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us