Ερώτημα 2. Τι είναι η ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων

Ερώτημα 2. Τι είναι η ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων

Η διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. περιλαμβάνει την συλλογή των δικαιολογητικών την αποτύπωση του χώρου αν δεν υπάρχουν υφιστάμενα σχέδια εγκεκριμένα από την Πολεοδομία και τέλος την συλλογή ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων. Τα δεδομένα που συλλέγονται καταχωρούνται στο επίσημο πρόγραμμα του ΤΕΕ και καθορίζεται η ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου.
Η ουσιαστική σημασία του ΠΕΑ είναι να μπορεί ο πιθανός αγοραστής ή ενοικιαστής κατά την εκτίμηση του ακινήτου προς πώληση ή ενοικίαση να σχηματίσει σαφή εικόνα για το κόστος που θα επιφέρει η ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου (θέρμανση, κλιματισμός, απώλειες, τυχόν ενεργοβόρα συστήματα).

Γίνεται αμέσως φανερό ότι ένα ακίνητο με χαμηλή ενεργειακή κατάταξη δεν θα είναι τόσο ελκυστικό λόγω του επιβαρυμένου (και πάγιου) ενεργειακού κόστους του. Σε αυτό το σημείο, και ειδικότερα εάν πρόκειται για υφιστάμενο παλαιό κτίριο, πρέπει να σκεφτούμε την προοπτική των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμιση.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι αναμένεται άμεσα από το ΥΠΕΚΑ η νομοθέτηση της φορολογία του ακινήτου ανάλογα με την ενεργειακή ταυτότητα του.

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us