Τεχνική και Νομική Υποστήριξη

Τεχνική και Νομική Υποστήριξη

Η επιστημονική μας κατάρτιση αλλά και η γνώση σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους και εξειδικευμένους φόροτεχνικούς, μας επιτρέπουν να μελετήσουμε και να αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων, που αφορούν κυρίως μεταβιβάσεις Ακινήτων, Διεκδικήσεις του Ελληνικού δημοσίου, αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων, απαλλοτριώσεις εκτάσεων, χαρακτηρισμό οικοπεδικών εκτάσεων και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την Ιδιοκτησία, την Κατασκευή και την Εμπορική εκμετάλευση Ακινήτων.

Η εύρεση ενδεχόμενων λύσεων, αλλά και η συνεχή παρακολούθηση τις διαρκούς εναλλαγής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσχερειών, μας δίνει τη δυνατότητα να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε άρτια το πρόβλημα σας.

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us