Σχεδίαση Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Σχεδίαση Μηχανολογικού Εξοπλισμού

{multithumb}

Η εξέλιξη των βιομηχανικών κατασκευών -κτιρίων  σε συνδυασμό με την πρόοδο των μέσων παραγωγής ,εξοπλισμού και των συστημάτων μηχανολογικού σχεδιασμού με χρήση Computer Aided Design

– CAD, έχει επιβάλει τη χρήση σύνθετων γεωμετρικών μορφών, οι οποίες παρουσιάζουν έντονη γεωμετρική πολυπλοκότητα και χαρακτηρίζονται ως ελεύθερης μορφής επιφάνειες (free – form surfaces). Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, ο ποιοτικός έλεγχος αλλά και ο αντίστροφος μηχανολογικός σχεδιασμός εξαρτημάτων με ελεύθερες επιφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τρισδιάστατη (3-D) CAD Μοντελοποίηση και αποτελούν νέα, σημαντικά και δυναμικά εξελισσόμενα πεδία επαγγελματικής/ επιστημονικής δραστηριότητας του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του γραφειου μας καθώς και η εξέλιξη των σχετικών μεθόδων, μέσων και τεχνολογικών εργαλείων που διαθετουμε και  μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχή παραγωγή τέτοιου είδους εξαρτημάτων Σχεδίασης αλλά και Αποτύπωσης μηχανολογικού εξοπλισμού Βιομηχανικών κτιρίων. 

 

 

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us
t>