Μελέτη Ανάλυσης των Θερμικών Αποκλίσεων ενός κτιρίου (Υγρασία , Απώλεια Θερμότητας)

Μελέτη Ανάλυσης των Θερμικών Αποκλίσεων ενός κτιρίου (Υγρασία , Απώλεια Θερμότητας)

Η μεθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για να διαπιστώσουμε αστοχίες κυρίως απο υγρασία του σκυροδέματος , των επιχρισμάτων , του ξύλου και μια σειρά αλλων υλικών, με τη χρήση θερμοκάμερας και άλλων εξειδικευμένων οργάνων.

Αναλυτικότερα κατά την θερμομηχανική ανάλυση (ΤΜΑ, Τhermo – Mechanical Analysis) προσδιορίζονται οι γεωμετρικές μεταβολές ενός συμπαγούς στερεού δείγματος κατά την θέρμανσή του, σύμφωνα με προεπιλεγμένο θερμοκρασιακό προφίλ και περιβάλλον. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να προσδιοριστεί ο συντελεστής θερμικής διαστολής, η κινητική της πυροσυσσωμάτωσης, η ποσοστιαία σμίκρυνση που επιφέρει η πυροσυσσωμάτωση, καθώς και το θερμοκρασιακό εύρος που λαμβάνει χώρα. Επίσης, μπορούν να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις στη γεωμετρία του δείγματος που οφείλονται σε διάφορα άλλα φαινόμενα, όπως είναι οι μετασχηματισμοί φάσεων, οι οξειδώσεις, οι αναγωγές, τήξεις κλπ.

 

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us