Παθητικό σπίτι-Passivhaus: 11 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε.

Στη 2Κ εκτιμούμε ότι το Παθητικο Σπίτι(Passivhaus) είναι μια προσιτή λύση που αποτελεί παράλληλα μια εύκολα προσαρμόσιμη αρχιτεκτονική επιλογή με έμφαση στην άνεση και την υγιεινή του εσωτερικού χώρου.
Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του Passivhaus είναι τα εξής:

1. Ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της κλιματικής δράσης. Το Παθητικό Σπίτι συμβάλλει στην απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα καθώς περιορίζει δραστικά τις ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων του. Με το Passivhaus μπορούμε να μειώσουμε τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διατηρώντας τις ανέσεις στο δυτικό κόσμο, αλλά και να αναπτύξουμε τη σύγχρονη, ενεργειακά αποδοτική κατοικία στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη επιχείρηση παθητικής αρχιτεκτονικής και δόμησης πραγματοποιείται στη περιοχή των Βρυξελλών στο Βέλγιο, όπου κτήρια νέα και ανακαινισμένα, ιδιωτικά και δημόσια, κατοικιών, γραφείων ή διοικητικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στο Passive House Standard από το 2015 και μετά. 

2. Πρόκειται για παγκόσμιο πρότυπο οικοδόμησης. Ενώ το ενεργειακό πρότυπο είναι ομοιόμορφο για όλους, οι τρόποι επίτευξής του ποικίλουν και αναπόφευκτα εξαρτώνται από τους τοπικούς κλιματικούς ή αρχιτεκτονικούς κανόνες. Το πρότυπο για το Παθητικό Σπίτι δεν εξαρτάται από τα οικοδομικά υλικά (ξύλο ή τσιμέντο), τις κλιματικές συνθήκες (εάν κυριαρχεί η ψύξη ή ή θέρμανση) ή το εξωτερικό κλίμα (ζεστό και υγρό ή μεικτό).

3. Η ανάπτυξή του αποτελεί καρπό παγκόσμιας συνεργασίας. Με τις ρίζες του να προέρχονται από τη μελέτη των ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου, και προτυποποίηση των στοιχείων που το χαρακτηρίζουν από το Passive House Institute (PHI), το Παθητικό Σπίτι αποτελεί ζωντανό παράδειγμα ανταλλαγής πληροφόρησης και εμπειριών μεταξύ επιστημόνων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών και κατοίκων σε όλο τον κόσμο.

4. Το Παθητικό Σπίτι αποτελεί ένα προβλέψιμο “προϊόν” χάρη στη χρήση μιας σαφούς και συγκεκριμένης μεθοδολογίας που εστιάζει στη βελτιστοποίηση των ξεχωριστών “συστατικών” του με βάση ενεργειακό μοντέλο Passive House Planning Package (PHPP). Το PHPP είναι το βασικό εργαλείο και βάση αξιολόγησης του Passive House Standard. Η υψηλή ακρίβεια υλοποίησης του μοντέλου PHPP το ξεχωρίζει από άλλα σχεδιαστικά εργαλεία και επιτρέπει τον σχεδιασμό συστημάτων ψύξης και θέρμανσης 75% μικρότερων από εκείνα των συμβατικών κτηρίων. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει ακόμα τη χρήση επιστημονικά πιστοποιημένων υλικών, σχεδιασμού και τρόπων κατασκευής από πιστοποιημένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και εμπόρους και το σπίτι μπορεί να λάβει πιστοποίηση από 26 εξειδικευμένα κέντρα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.

5. Είναι οικονομικά προσιτό τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και της κατοίκησης. Η μεθοδολογία συνεπάγεται ένα περιορισμένο επιπλέον κόστος της τάξης του 5-10% καθώς η χρήση ακριβών υλικών υψηλής απόδοσης αντισταθμίζεται από το μικρότερο μέγεθος των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Χρόνος απόσβεσης αυτού του πρόσθετου κόστους είναι τα δέκα έτη χάρη στους μειωμένους ενεργειακούς λογαριασμούς. Και καθώς το κόστος δανεισμού των επιπλέον χρημάτων είναι μικρότερο από την εξοικονόμηση ενέργειας, η απόδοση της επένδυσης ξεκινά από την πρώτη στιγμή της κατοίκησης.

6. Το Παθητικό Σπίτι συνοδεύεται από πιο άνετο και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον. Η αεροσταγανότητα, η συνεχής μόνωση, τα κουφώματα υψηλής ποιότητας και άλλα χαρακτηριστικά διασφαλίζουν ότι τα Παθητικά Σπίτια έχουν πιο άνετους, ήσυχους και αεροστεγείς εσωτερικούς χώρους. Ο συνεχής εξαερισμόςμικρής έντασης ανανεώνει τον αέρα σε χώρους εργασίας και διαμονής και απομακρύνει τον στάσιμο αέρα όπου συγκεντρώνονται μικρόβια. Σε αντίθεση με τα σπίτια που βασίζονται στον χειροκίνητο εξαερισμό, στα Παθητικά Σπίτια μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο όποτε θέλουμε.

7. Ενισχύουν τους τοπικούς κατασκευαστές προϊόντων υψηλής απόδοσης. Ο κλάδος που προμηθεύει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες για την υλοποίηση του Passive House Standard, αναπτύχθηκε καταρχάς στην κεντρική Ευρώπη και πλέον σε όλο τον κόσμο. Κατά κύριο λόγο σε αυτόν δραστηριοποιούνται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Παγκοσμίως, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών αναγνωρίζουν τις προοπτικές του κλάδου και είτε βελτιώνουν τα υπάρχοντα προϊόντα τους είτε αναπτύσσουν νέα για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των πελατών τους, εγχώριων και ξένων.

8. Επιτρέπει την προστασία από ακραίες καιρικές συνθήκες. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ένα Παθητικό Σπίτι επιτυγχάνει μέση θερμοκρασία 12,8 βαθμών Κελσίου. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου μπορούν επίσης να διατηρηθούν σε ανεκτά επίπεδα χωρίς κατανάλωση ενέργειας.

9. Επιτρέπει την κατασκευή κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας είναι συχνά περίπλοκη και ακριβή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι περιορισμοί του χώρου την καθιστούν απαγορευτική. Όταν η ενεργειακή κατανάλωση ενός κτηρίου έχει σχεδόν μηδενιστεί με εφαρμογή του προτύπου Passivhaus, οι απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ ελαχιστοποιούνται και καθίστανται προσιτές και υλοποιήσιμες.

10. Επιτρέπει ένα πιο ευέλικτο δίκτυο ενέργειας. Μειώνοντας ουσιαστικά τα επίπεδα ζήτησης αιχμής και επιτρέποντας την εύκολη εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ, αποτρέπει την υπερφόρτωση του δικτύου και βελτιώνει το σύστημα διανομής ενέργειας.

11. Διασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας για τις μελλοντικές γενιές. Σε αντίθεση με την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας ή τις συσκευές εξοικονόμησης που απαιτούν συντήρηση και αντικατάσταση, το Παθητικό Σπίτι εστιάζει σε χαρακτηριστικά όπως η μόνωση, η αεροστεγανότητα και η εξωτερική σκίαση τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας τώρα και στο μέλλον χωρίς σημαντικά κόστη συντήρησης και επισκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεται στο εξειδικευμένο προσωπικό μας

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us