Χαρτογράφηση και υποβολή ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως

Το γραφείο μας  ασχολείται με:

 • Τροποποιήσεις σχεδίων (Δ.Ι) 
 • Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • Βεβαιώσεις πολεοδομικού περιεχομένου
 • Κτηματολογικά Στοιχεία
 • Έγκριση δρόμων πριν το 1923
 • Απαλλοτριώσεις σχεδίου Πόλεως
 • Περιοχές Ζ.Ο.Ε
 • Ένταξη περιοχών εκτός σχεδίου & εντός ορίων του Γ.Π.Σ

 

Το εξειδικευμενο μας προσωπικο παρέχει  πληροφορίες για τα ακόλουθα ειδικότερα θέματα:

 • Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
 • Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας
 • Έκδοση διορθωτικής απόφασης σε πράξη εφαρμογής – ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
 • Χορήγηση πίνακα πράξης εφαρμογής (Π.Ε.) – Χορήγηση λοιπών στοιχείων της πράξης εφαρμογής (διαγράμματα, πίνακες και τεύχη που συνοδεύουν την Π.Ε.)
 • Χορήγηση αντιγράφων διορθωτικής πράξης εφαρμογής
 • Βεβαίωση υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας
 • Βεβαίωση περί Διοικητικών Ορίων του Δήμου Αμαρουσίου
 • Βεβαίωση για κύρωση ή μη πράξης εφαρμογής
 • Βεβαίωση νομιμότητας κτιρίου προ του 55′
 • Βεβαίωση για ένταξη ή μη μιας ιδιοκτησίας στο σχέδιο
 • Χορήγηση κτηματολογικών πινάκων που αφορούν υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us