Χάραξη – Μελέτη Οδοποιίας

{multithumb}

 

Αποτύπωση

Η σύνταξη τησ μελέτης απαιτεί να προηγηθεί η αποτύπωση της περιοχής για να μπορεί ο μελετητής να λάβει υπόψην του την μορφολογία του εδάφους και τα όρια της ιδιοκτησίας.

Η αποτύπωση απαιτείται η χρήση κατάλληλων τοπογραφικών οργάνων που διαθέτει το γραφείομας  όπως ένας γεωδετικός σταθμός ή ένα διπλόσυχνο GPS. Όλες οι αποτυπώσεις μας είναι εξαρτημένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87.

 

Μελέτη

Για την σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος γίνεται χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων που χρησιμοποιούμε ,αφού ληφθούν υπόψην στοιχεία που αφορούν το εν λόγω ακίνητο.Η μελέτη οδοποιίας είναι σαφώς πιο απαιτητική. Ανάλογα με το μήκος και το εύρος κατάληψης, τα σημεία που θα πρέπει να αποτυπωθούν  πολλά σημέια απο το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουμε 

Έτσι έχοντας τις προδιαγραφές της οδοποιίας που θα κατασκευαστεί, ο μελετητής πρέπει  δημιουργεί με τα σημεία από την αποτύπωση το πεδίο το ψηφιακό μοντέλο εδάφους DTM, την χάραξη, την μηκοτομή, τις διατομές και τέλος τους Πίνακες Χωματισμών.

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους Χάραξη Οδού Οριζοντιογραφία
Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους Χάραξη Οδού Οριζοντιογραφία
Διατομές Μηκοτομή Εκτύπωση
Διατομές Μηκοτομή Εκτύπωση

 

Χάραξη

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα πρεπει να εξαχθούν τα σημεία για  να γίνει η χάραξη στο πεδίο.Σε ένα τοπογραφικό αυτά τα σημεία είναι τα όρια του οικοπέδου και των κτηρίων που θα κατασκευαστούν. Σε μία οδοποιία είναι η χάραξη του άξονα κα τον ορίων ανά στρώση. Η χάραξη γίνεται πάλι με την χρήση ενός γαιωδετικού σταθμού ή ενός GPS.

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us
t>