Σχεδίαση και Εφαρμογή Αποκατάστασης σε Διατηρητέα Κτίρια

{multithumb}

 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των διατηρητέων και τη σύνταξη – έλεγχο των αντίστοιχων μελετών αποτελεί υποχρέωση της διαχείρισης της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό το γραφείο μας αναλαμβάνει την  κωδικοποίηση των αντίστοιχων διατάξεων ,διευκολύνει το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών και των μελετητών καθώς και τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Η αποκατάσταση του διατηρηταιου κτίσματος περιλαμβάνει 

  • Υποβολή φακέλου στη Πολεοδομία για έλεγχο πληρότητας φακέλου και έλεγχο κατά ΓΟΚ. Ο φάκελος περιλαμβάνει εις τριπλπούν τη μελέτη με πλήρη στοιχεία (αποτύπωση, φωτογραφική – σχεδιαστική), τεχνική έκθεση υφισταμένου, πρόταση επισκευής με αιτιολογική έκθεση, περιγραφή επέμβασης, σχέδια λεπτομερειών και χρωματικές προτάσεις όψεων.
  • Προώθηση του φακέλου για γνωμάτευση στην αρμόδια ΕΠΑΕ. Οι ΕΠΑΕ συντάσσουν γνωμάτευση (δεν εγκρίνουν) με πλήρη αιτιολόγηση της κάθε πρότασής τους.
  • Προώθηση του φακέλου από την πολεοδομία στο ΥΜΑΘ συνοδευόμενου με το πρακτικό της γνωμάτευσης της ΕΠΑΕ, προς έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.
  • Επιστροφή του φακέλου από το ΥΜΑΘ στην πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής αδείας

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us
t>