Α.Π.Ε.

{multithumb}

Η  2K  διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους κλάδους της Αιολικής και Ηλιακής ενέργειας καθώς και την Εγκατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης από Βιομάζα αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών όπως το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση των έργων.  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Εύρεση κατάλληλης θέσης εγκατάστασης ανεμογεννητριών
 • Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης του αιολικού δυναμικού
 • Αξιολόγηση μετρήσεων του ανέμου με χρήση λογισμικών ανάλυσης αιολικού δυναμικού σε συνδυασμό με ψηφιακή τοπογραφία του εδάφους της περιοχής του έργου.
 • Προσδιορισμός τύπου και μεγέθους ανεμογεννητριών
 • Εφαρμογή Καμπύλης ισχύος των μηχανών στη θέση του πάρκου
 • Χωροθέτηση αιολικού πάρκου
 • Εκτίμηση απωλειών ενεργειακής παραγωγής αιολικού πάρκου
 • Εκτίμηση ετήσιας ενεργειακής παραγωγής ανά θέση Α/Γ.
 • Σύνταξη Ενεργειακών μελετών 
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλων για την χορήγηση των απαιτούμενων αδειών
 • Αξιολόγηση σύνδεσης του πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Ανάληψη περιβαλλοντικών μελετών

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Εξεύρεση θέσης εγκατάστασης Φ/Β συστήματος
 • Εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης και σχεδιασμός χωροθέτησης των πάνελ
 • Προμήθεια εξοπλισμού 
 • Εγκατάσταση του συστήματος
 • Σύνταξη τεχνικής μελέτης
 • Παρακολούθηση και συντήρηση του συστήματος

ΒΙΟΜΑΖΑ

Με αφορμή την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης, η 2Κ χρησιμοποιεί για βιομάζα τα pellets  ως καύσιμο  για παραγωγή ενέργειας παρέχοντας τα παρακάτω: 

 • Την τεχνική μελέτη εγκατάστασης
 • Την προμήθεια του εξοπλισμού (κεντρικά συστήματα     θέρμανσης, σόμπες)
 • Την μεταφορά του εξοπλισμού στη θέση εγκατάστασης
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων
 • Την προμήθεια καύσιμης ύλης από βιομάζα (πέλλετ)

  

 

 

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us